Prvi stručni suradnici Zbora

18.08.2011

Uoči početka sedme sezone postojanja i djeolovanja, Zbor mladih Varaždinske biskupije formalizirao je već duže vremena uspješnu suradnju sa Sofijom Cingulom i Milovanom Horvatom, čime su njih dvoje postali stručni suradnici Zbora.

Sofija Cingula ovime je postala stručna suradnica za vokalnu pedagogiju, a njezin aganžman u ovom području zasigurno će utjecati na dodatno poboljšanje pjevačkih (vokalnih) sposobnosti članova Zbora. Sofija je inače viša asistentica na Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (kolegiji: Solo pjevanje, Osnove vokalne tehnike, Vježbe iz vokalne tehnike, Vokalno-tehnički aspekti dječjih pjesmica i vokalnih primjera u nastavi i Komorna glazba), a glaza je dio njenog života od malih nogu.

Milovan Horvat ovime je postao stručni suradnik za harmoniju, što prvenstveno podrazumijeva da će Milovanove višeglasne obrade (aranžmani) biti još više prisutni u standardnom programu Zbora. Za potrebe Zbora Milovan će sada još učestalije izrađivati i nove obrade, čime će se program Zbora dodatno obogaćivati. Milovan inače od 2006. godine profesionalno obavlja službu župnog orguljaša i zborovođe čak četiri zbora u župi Sv. Juraj na Bregu. Ljubav i entuzijazam prema crkvenoj glazbi zasigurno je nasljedio od svoga oca, također crkvenog kantora.

Ulazak Sofije i Milovana u službeno ustrojstvo Zbora zasigurno će pozitivno utjecati na rad samog Zbora, tim više što će upravo kompetencije koje imaju Sofija i Milovan direktno biti od koristi Zboru mladih Varaždinske biskupije. Želimo i Sofiji i Milovanu dobrodošlicu i obilje Božjeg blagoslova u radu s nama!