Zbor snima prve CD-e

10.12.2011

Nakon šest godina uspješnog rada, Zbor mladih Varaždinske biskupije započeo je projekt kojim će okruniti seriju svojih adventsko-božićnih koncerata hrvatskih pučkih pjesama. Riječ je o projektu izavanja CD-a na kojemu će biti zabilježene neke od najljepših hrvatskih adventskih i božićnih pjesama.

U suradnji s Varaždinskim tamburaškim orkestrom te orguljašima Višeslavom Jaklinom i Božicom Tuđan, Zbor mladih Varaždinske biskupije je pet godina zaredom održavao adventsko-božićne koncerate hrvatskih pučkih pjesama (ukupno 14 koncerata). Program koncerata bio je sastavljen od hrvatskih pučkih adventskih i božićnih pjesama, od kojih su mnoge danas, unatoč visokoj umjetničkoj vrijednosti, gotovo potpuno zaboravljene.

Na poticaj brojnih suradnika i prijatelja Zbora, u suradnji sa Sakralnom galerijom Laudato započelo je snimanje CD-a na kojem će se naći naše najpoznatije, kao i one manje poznate adventske i božićne pučke pjesme, koje svjedoče o bogatoj tradiciji hrvatskog naroda. U pripremi projekta velika se pažnja pridala skupljanju cijelog teksta pojedinih pjesama, budući da velik broj njih ima manje poznate strofe koje su prepuštene zaboravu.

Snimanje CD-a započelo je u ožujku ove godine, kada je, u suradnji s Varaždinskim tamburaškim orkestrom, snimljen božićni dio repertoara. U prosincu je, u suradnji s mezzosopranisticom Sofijom Cingula te uz orguljašku pratnju Višeslava Jaklina snimljen veći dio adventskog repertoara, a snimanje će se nastaviti i početkom 2012. godine. Projektom snimanja CD-a upravlja voditelj Zbora Ivan Malbašić, a snimanje se održava u varaždinskoj katedrali Uznesenja BDM na nebo.