Logotip Zbora mladih Varaždinske biskupijeLogotip Zbora mladih Varaždinske biskupije sastavljen je od četiri osnovna elemenata, od kojih svaki ima svoju simboliku. Stoga je za potpuno shvaćanje logotipa potrebno svaki od elemenata promotriti zasebno, ali i kao neraskidive dijelove povezane cjeline.


  1. Pretežiti dio logotipa čini lik čovjeka prikazan dvjema zakrivljenim linijama kao rukama i nogama, te ispunjenim krugom kao glavom lika. Lik zapravo predstavlja pjevače (zboraše), a s obzirom da je razigran, upućuje da se radi o zajednici mladih pjevača.
  2. U prvi plan svakako dolazi i crkveni zvonik koji svojom morfologijom (s izraženim "trbuhom" na desnoj strani) podsjeća na zvonik varaždinske katedrale, kao "majku svih crkava" Varaždinske biskupije. Ovaj detalj čini logotip svojstvenim baš za Varaždinsku biskupiju, a ne univerzalnim za cijelu Crkvu.
  3. Na crkvenom zvoniku je prozor čiji odjeljci čine križ – centralni simbol Crkve. Ovime se jasno naslućuje da se ne radi samo o zboru mladih, nego o zboru koji pripada Kristu bez kojega ne bi bilo ni Crkve, a onda niti članova ovoga zbora, i bez kojega bi svaki trud i služenje zboraša bilo uzaludno. Posebno je važan smještaj samog križa otprilike u središte cijelog logotipa, što u sebi krije dodatno značenje Krista kao središta cijelog našeg života i djelovanja.
  4. Na dnu desne strane zvonika vidljiva je nota, odnosno notna glava koja direktno ukazuje na pjevački zbor. Primjetno je to da je u odnosu na ukupnu veličinu logotipa nota relativno malena, diskretna i nenametljiva, što je na prvi pogled neobično s obzirom da se radi o logotipu pjevačkog zbora. No, učinjeno je to namjerno kako bi se ukazalo na to da nije pjevanje glavna svrha ovog zbora, nego svjedočenje i življenje Evanđelja u vlastitom životu svakog člana zbora.
Kada se logotip duže promatra, promatrača može asocirati i na leptira, što mu daje dodatno značenje. Naime, kod ranih kršćana leptir je imao snažnu simboliku uskrsnuća, kao najvažnijeg događaja naše vjere. Leptir se u tom smislu može promatrati kao simbol ovozemaljske slike našeg onozemaljskog života.

Specifičnost logotipa je i prikaz lika čovjeka koji je praktički obgrlio Crkvu, simboliziranu crkvenim zvonikom, ali koji istovremeno i žudi za njom. Ovime se želi reći da je vjernik nerazdvojivo vezan uz Crkvu, ali ne na pasivan način. Svaki vjernik, a posebno onaj koji u Crkvi obavlja pjevačku službu, treba neprestano sezati prema Crkvi želeći sam sebe dati njoj potpuno u službu, što samo po sebi predstavlja napor. Ova povezanost zapravo pokazuje da je Crkva dio svakog vjernika i da smo mi, vjernici, jedna velika obitelj. S obzirom da je taj lik čovjeka u logotipu niži od zvonika, naglašava se i njegova poniznost u tom služenju, što simbolizira spremnost svakog zboraša da Crkvi dadne svoju mladost, spremnost, želju, radost i pjesmu.

SAŽETAK: Logotip sadrži četiri bitne sastavnice: lik čovjeka predstavlja zboraše, crkveni zvonik predstavlja varaždinsku katedralu kao "majku svih crkava biskupije", križ predstavlja samu Crkvu kao zajednicu Kristovih vjernika, dok je nota simbol pjevačke službe. Sastavnice su skladno povezane na način da jasno simboliziraju zajedništvo i da svojom stopljenošću pokazuju njihovu nerazdvojenost, poput trsa i loze.

Logotip Zbora mladih Varaždinske biskupije (1700 x 1700 px)


Sljedeca proba Zbora

11.5. Proba Zbora u 14,30 h i AUDICIJA za nove clanove : )


12.5. Festival dobrog Pastira u 16 h

Obavijesti članovima


Molitva cetvrtkom
14.02.2019
DUHOVNA OBNOVA
12.02.2019
Molitva cetvrtkom
07.02.2019
Molitva cetvrtkom
31.01.2019
Molitva cetvrtkom
22.01.2019

Login