Najave dogadaja u sezoni 2017./2018.

Krizni put mladih Varazdinske biskupije
       17. – 18. ozujka 2018.
       Madarevo – Ljubescica – Biskupec
      „ Pobijedi neprijatelja – u sebi!“ (usp. Ef 2,14)


Festival Dobrog Pastira
       22. travnja 2018., s pocetom u 16 sati
       Durdevac, crkva svetog Jurja
       „Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno!“


Duhovsko bdijenje mladih Varazdinske bisupije
   19. svibnja 2018.
    Varazdinska katedrala Uznesenja Blazene Djevice Marije na nebo
   „Dan otvorenih vrata crkava grada Varazdina“


Hodocasnicki dan mladih
       25. kolovoza 2018.
       Svetiste Predragocjene Krvi Kristove (Ludbreg)